Tinh thần Hiếu khách – Prima Medical Center Saigon

Tinh thần Hiếu khách – Prima Medical Center Saigon

Khoá đào tạo: Tinh thần Hiếu khách dành cho đội ngũ 60 nhân sự gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, v.v đến từ Prima Medical Center Saigon thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.
Với kế hoạch tái định vị thương hiệu từ Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ thành một chuyên khoa của hệ thống đa khoa Prima Medical Center, khoá học Tinh thần Hiếu khách giúp các nhân sự tại Bệnh viện hiểu thêm về trải nghiệm khách hàng và nâng cấp văn hoá dịch vụ với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm.
 • 1.Portfolio Type
  TRAINING
 • 2.Date
 • 3.Duration
 • 4.Client
  Prima Medical Center Saigon
 • 5.Place
  Prima Medical Center Saigon
 • 6.Tags
 • 7.Share