WORKSHOP POWER OF DRESSING @ VIB – 2020

WORKSHOP POWER OF DRESSING @ VIB – 2020

Workshop Sức mạnh Trang phục dành cho các Chị Em của ngân hàng VIB nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 • 1.Portfolio Type
  Training
 • 2.Date
 • 3.Duration
  3 hours
 • 4.Client
  VIB
 • 5.Place
  HCM City
 • 6.Tags
 • 7.Share