Professional Image @ LỮ HÀNH FIDITOUR

Professional Image @ LỮ HÀNH FIDITOUR

Rất vinh dự được đồng hành cùng Công ty Lữ hành Fiditour tổ chức chương trình đào tạo nội bộ với chuyên đề Hình ảnh Chuyên nghiệp (Professional Image) trong hai ngày 4 và 12/12/2019.

 • 1.Portfolio Type
  Training
 • 2.Date
 • 3.Duration
  2 days
 • 4.Client
  Lữ hành Fiditour
 • 5.Place
  Ho Chi Minh
 • 6.Tags
 • 7.Share